Get Adobe Flash player

Üye Girişi
 

 

Yandex.Metrica

ANADOLUAJANSI

Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Başbakan Erdoğan, "Kadına el kaldıran insanlığa el kaldırmıştır, çocuğa el kaldıran, şiddet uygulayan, bir insan dahi olamayacak derecede alçalmıştır" dedi.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Başbakan Erdoğan, "Kadına el kaldıran insanlığa el kaldırmıştır, çocuğa el kaldıran, şiddet uygulayan, bir insan dahi olamayacak derecede alçalmıştır" dedi.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Mısır'da "şiddet olaylarına karışmak" suçlamasıyla yagılanan Ezher Üniversitesi öğrencisi 37 kişiye 4'er yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Mısır'da "şiddet olaylarına karışmak" suçlamasıyla yagılanan Ezher Üniversitesi öğrencisi 37 kişiye 4'er yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Reyhanlı ilçesinde geçen yıl 11 Mayıs'taki bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 53 kişi anıldı.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Reyhanlı ilçesinde geçen yıl 11 Mayıs'taki bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 53 kişi anıldı.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Birleşin, güçlü olun. Söz veriyorum. Parlamentoda sizin sesiniz olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gevher Nesibe Medresesi'nde kurulan Selçuklu Uygarlığı Müzesini gezdi.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

Başbakan Erdoğan, partisinin 22. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, "Herkes konumunu haddini bilecek" dedi.
Thursday, January 15, 2015 3:57:40 PM

İsrail Parlamentosu Yasama Komitesinin, devlet başkanının Yahudileri öldürenler için af çıkarmasını engelleyen yasayı onayladığı bildirildi

SON YAZILAR

Wednesday, April 02, 2014 12:37:15 PM
MERHABA, LUCA EĞİTİM VİDEOLARI NI İZLEYEMİYORUM?
Wednesday, April 02, 2014 12:37:15 PM
MERHABA, LUCA EĞİTİM VİDEOLARI NI İZLEYEMİYORUM?

PRATİK LİNKLER

Luca Giriş

 

 

 

E-BÜLTEN

more info

GİB HABERLER

Wednesday, August 27, 2014 5:38:14 PM
27.8.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde ...
Thursday, August 21, 2014 4:14:18 PM
Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmesi...
Wednesday, August 20, 2014 2:48:35 PM
26.06.2012 tarihli duyuruda, -5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı ...
Thursday, August 14, 2014 2:28:30 PM
Başkanlığımızca 18 Ekim 2014 tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı...
Wednesday, August 13, 2014 10:19:15 AM
Türkiye?de mukim olup, İsviçre?den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye?de onaylatılması talep edilen...
Friday, August 08, 2014 6:50:31 PM
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni...
Friday, August 08, 2014 9:52:30 AM
7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde...
Friday, August 08, 2014 9:51:30 AM
7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 438 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ...
Thursday, August 07, 2014 1:05:00 PM
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesinde amme alacaklarının bankalar aracılığı ile tahsiline ...
Thursday, August 07, 2014 12:09:44 PM
7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 437 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde...
Thursday, July 31, 2014 2:59:49 PM
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30?uncu maddesi gereğince hazırlanan, Başkanlığımızın 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin...
Friday, July 25, 2014 5:54:05 PM
25.7.2014 tarih ve VUK-68 / 2014 -1 sayılı Vergi Usul Kanunu Vergisi Kanunu Sirkülerinde ...
Friday, July 25, 2014 4:52:32 PM
Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına ...
Friday, July 25, 2014 4:25:14 PM
Bilindiği gibi, 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten...
Thursday, July 24, 2014 9:55:35 AM
24.7.2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1? de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile...
Monday, July 21, 2014 5:07:59 PM
Bilindiği üzere, 2014 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksiti 31 Temmuz 2014 Perşembe günü akşamına kadar...
Friday, July 18, 2014 2:51:53 PM
Başkanlığımızca ?Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği? nin ilgili maddeleri uyarınca...
Thursday, July 17, 2014 11:45:54 AM
Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin...
Thursday, July 17, 2014 10:40:10 AM
15.7.2014 tarih ve KVK-33/2014-3/Yatırım İndirimi-23 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2014 yılı ikinci geçici ...
Wednesday, July 16, 2014 1:03:27 PM
Gelir İdaresi Başkanlığı adına sahte e-posta adresi (bilgilendirme@gib.gov.tr) kullanılarak ...

GÜNCEL HABERLER

Monday, September 01, 2014 2:14:15 PM
Monday, September 01, 2014 2:00:42 PM
Monday, September 01, 2014 12:02:38 PM
Monday, September 01, 2014 11:56:45 AM
Sunday, August 31, 2014 6:53:52 PM
Sunday, August 31, 2014 12:00:04 PM
Saturday, August 30, 2014 2:49:27 PM
Friday, August 29, 2014 5:00:32 PM
Friday, August 29, 2014 11:52:23 AM
Friday, August 29, 2014 10:10:04 AM